Selger scrubbere for 1,5 milliarder

I 2017 leverte Clean Marine kun noen få scrubbere, og omsetningen landet på rundt 14 millioner kroner. Et år senere eksploderte etterspørselen.

Børs

- Pågangen var upåklagelig hele 2018, sier Nils Høy-Petersen som dermed kan se frem til en oppsiktsvekkende omsetningsøkning i år og neste år som følge av de nye IMO-reguleringene som trer i kraft 1. januar 2020..- Vi ser nå at det vil ende på litt i overkant av 1,5 milliarder for 2019, sier han til Hegnar.no. Hittil i år har pågangen vært litt mindre. Høy-Petersen tilskriver det blant annet usikkerhet rundt utviklingen i oljeprisen og håndhevingen av regelverket. Han tror imidlertid at det vil ta seg opp igjen når 2020 kommer enda nærmere.Selv om det er stor kø på verftene for å få installert scrubbere, mener han det fortsatt ikke er for sent å bestille for å dra nytte av de nye reglene.- Det er for få scrubbere der ute. Det burde vært tre ganger så mange, sier han.- Vi tro det er 20-30.000, ja helt opp til 50.000, skip som seriøst bør vurdere scrubbere. Ut ifra det, ser vi et marked hvor det er aktuelt med retrofit (ettermontering) frem mot 2023-2024, fortsetter han.OppbemanningFør nyttår besto organisasjonen av rundt 80 ansatte. Nå er det 70 bare på Lysaker, og 140 totalt når man tar med de ansatte på kontoret i Singapore. Et kontor i Houston er også under oppbygging for å kunne betjene kunder i alle tidssoner.Majoriteten av de ansatte har tung bakgrunn fra enten shipping eller offshore.- Vi har så mye shippingekspertise at vi kunne drevet skip, ler Høy-Petersen, og legger til: - Vi har vektlagt å bygge en organisasjon med maritimt personell som får systemene om bord og kan følge dem opp når de settes i drift, sier han. Strategisk evalueringFør jul skrev Finansavisen at eierne av Clean Marine vil «evaluere sine strategiske alternativer», og har hyret Pareto Securities som rådgiver. - Det er en prosess som pågår, sier Clean Marine-sjefen.De største eierne er Smedvig Capitals Nanga og Rieber-kontrollerte Atlantis Vest, samt Klaveness Invest.- Hvor er Clean Marine om 5 år?- Planen er å jobbe med videre anvendelse av produktet, og å bruke teknologien i andre sammenhenger. Å se på andre renseoppgaver er relevant, sier Høy-Petersen.- Jeg håper vi har et stort volum eksosgass-scrubbere,  et bredere produktspekter og i lys av prosessen med Pareto, er en del av noe større.

clean marine
scrubber
lysaker
pareto securities
imo 2020
shipping
ekspandere
singapore
houston
omsetning
Nyheter
Børs