Sier nei til en ny emisjon

9. april ble det kjent at Rec Silicon ønsket å gjennomføre en rettet emisjon på opptil 254,38 millioner aksjer, tilsvarende 9,9 prosent av utestående kapital i selskapetVidere ble det kjent at selskapet ønsket å foreta en emisjon på inntil 50 millioner aksjer rettet mot eksisterende aksjonærer pr. 9. april, som ikke var med i den rettede emisjonenNå har ledelsen i Rec Silicon bestemt at det ikke skal gjennomføres en reparasjonsemisjon. Det kommer frem av en børsmelding onsdag.Rec Silicon påpeker i børsmeldingen at aksjekursen på nåværende tidspunkt er lavere enn tegningskursen i den omtalte emisjonen.I skrivende stund omsettes Rec Silicon for 0,5725 kroner, ned 3,70 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også