Sikrer seg flere millioner nye aksjer

Børs

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling i Lavo.tv som ble avholdt 7. juni 2019 dreide en av sakene på agendaen seg om konvertering av gjeld.Konverteringen ble godkjent i Brønnøysund 20. juni, og utstedelsen av aksjene er nå i ferd med å bli gjennomført. Enkelte styremedlemmer og ansatte konverterer deres fordringer på selskapet til nye aksjer i forbindelse med gjeldskonverteringen.Nedenfor er en oversikt over de nye aksjene som skal tegnes av styremedlemmer og ansatte i forbindelse med gjeldskonverteringen:

  • Dag Vikar Skansen (gjennom Skansen Holding Bergen AS): 7.403.961 nye aksjer
  • Xavier Latil (gjennom Blockchain Group SA): 855.813 nye aksjer
  • Bernhard Anker Steen (personlig): 4.389.671 nye aksjer
  • Jens Christian Kuhnle (personlig): 809.965 nye aksjer
  • Harald Maalen (personlig): 1.138.259 nye aksjer
  • Øystein Haukås (gjennom Kompetansedeling - Folk AS): 1.440.140 nye aksjer.
Samtlige nye aksjer angitt over ble tegnet til en tegningskurs på 0,142 kroner per aksje.

lavo.tv
Nyheter
Børs