Siste forsøk fra WR Entertainment - prøver ny emisjon

WR Entertainment sliter med å få på plass midler til å holde selskapet flytende. Som et siste forsøk vil derfor nå selskapet forsøke en rettet emisjon for å få på plass minst 4 millioner kroner i arbeidskapital. - Denne uken kom styret nær en løsning som kunne ha resultert i et konsortium som garanterte en ny kapitalvekst. Støtten for å finne en løsning var sterk, og majoriteten var enig om en løsning. Imidlertid var en kreditor ikke villig til å akseptere egenkapital/warrants for gjelden, skriver selskapet i en uttalelse.- Ved avslutningen av denne forhandlingen har selskapet nå nådd et stadium hvor løsninger og ressurser er svært begrenset dersom selskapet ønsker å fortsette virksomheten, heter det.En viktig utfordring i å tiltrekke interesse fra aksjonærer og potensielle investorer har vært den finansielle usikkerheten og risikoen knyttet til den kommende søksmålet fra tidligere styreformann James F. Cardwell. - Denne risikoen, i kombinasjon med selskapets gjeld, har gjort investorer motvillige til å vurdere investeringssaken, skriver selskapet. Som et siste forsøk for å fortsette virksomheten vil selskapet prøve å få på plass en emisjon som skal øke arbeidskapitalen med mellom 4 og 9,7 millioner kroner. Hvis selskapet lykkes med dette så vil selskapet få på plass nok midler til å sikre videre drift frem til mars 2020, opplyses det. Selskapet vil utstede 48,5 millioner aksjer til kurs 0,20 kroner. Bokbyggingsprosessen åpnet i dag klokken 13:00 og vil stenge 23:59 15. juni. Selskapet kan når som helt beslutte å stenge eller forlenge denne perioden på kort varsel, heter det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker