Spår én renteheving innen jul

Dagens melding bør være «haukete» for markedet, mener Nordea Markets-analytiker Joachim Bernhardsen.

Norges Bank har i dag besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, fra 1,00 til 1,25 prosent.Det var akkurat som ventet, og beslutningen var enstemmig.«Norges Bank hevet renten og antydet videre tilstramninger. Dagens melding bør være «haukete» for markedet», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i etterkant av dommen.Bernhardsen peker på at rentebanen løftes og at Norges Bank antyder neste renteheving mest sannsynlig i september.«Den nye rentebanen tilsier 1,45 i 4. kvartal 2019, noe som gir september-heving 80 prosent sannsynlighet. «For sure» innen desember», lyder det fra analytikeren.Vil gå varsomt frem«Det er god vekst i norsk økonomi, og kapasitetutnyttingen anslås å være noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet. Samtidig bidrar handelskonfliktene til betydelig usikkerhet om utviklingen internasjonalt. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen. Samlet sett tilsier utsiktene og risikobildet at styringsrenten økes noe videre», heter det i en pressemelding fra Norges Bank.Sentralbanken viser til at oppgangen i norsk økonomi synes å bli litt sterkere det neste året enn tidligere anslått. På den annen side er det utsikter til svakere vekst og lavere renter ute.«Prognosen for styringsrenten indikerer en litt raskere renteoppgang det neste året enn anslått i forrige rapport, men rentebanen er lite endret lenger frem. Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på to prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. Skulle de økonomiske utsiktene endre seg, vil også prognosen for styringsrenten justeres», heter det i begrunnelsen.- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, kommenterer sentralbanksjef Øystein Olsen.Spår boligrente på 3,4Planen nå er at Norges Bank hever renten to ganger til i tiden fremover. Sentralbanken venter at boliglånsrenten vil være rundt 3,4 prosent om et par år.Se også: Øystein Olsen - en hauk blant mange duer


Les også