SpareBank 1 BV setter opp renten

Børs

Med bakgrunn i Norges Banks heving av styringsrenten og økte markedsrenter, har SpareBank 1 BV besluttet å heve rentesatsene for boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.Det skriver banken i en melding mandag. De nye betingelsene blir gjort gjeldende fra 27. juni 2019 for nye lån.For eksisterende lånekunder vil renteendringen tre i kraft fra 9. august 2019, opplyses det.SpareBank 1 Telemarkhar også satt opp renten tilsvarende. Her blir de nye betingelsene gjort gjeldende fra 25. juni for nye lån, og fra 8. august for eksisterende lån. Samtidig settes renten opp på innskudd med virkning fra 8. august.

sparebank 1 bv
rente
Nyheter
Børs