- Står nå godt rustet for fremtiden

Med restruktureringen i boks, har jakten på nye kontrakter startet for alvor. - Dolphin Drilling står nå godt rustet for fremtiden, sier selskapets nye konsernsjef Bjørnar Iversen. 

Børs

- Dolphin Drilling står nå godt rustet for fremtiden, fastslår selskapets nye konsernsjef Bjørnar Iversen onsdag.“Gamle” Dolphin Drilling begjærte onsdag morgen konkurs.Sammen med oppkjøpsfondet Strategic Value Partners, har de sikrede kreditorene i Dolphin Drilling ASA,  overtatt og videreført driften i det nye selskapet Dolphin Drilling Holding Ltd.Restruktureringen innebærer sletting av gjeld, tilførsel av ny egenkapital, samt skraping av én enhet og salg av boreskipet "Bolette Dolphin".Selskapet drive videre med tre rigger; "Borgland", "Blackford" og "Bideford".Førstnevnte ble nylig tildelt en kontrakt av Shell for boring av inntil tre brønner på Knarr-feltet i Norskehavet med oppstart i første halvår 2020. Først skal imidlertid riggen bore for i3 Energy på britisk sektor. Oppstart er i månedsskiftet juli/august.Stort potensialIversen mener selskapet har stort potensial. - Balansen er styrket, vi har en flåte av rigger godt egnet for markedet på norsk sokkel. Vi har et sterkt team av flinke folk med oss, og vi har en finansiell styrke som gjør det mulig for oss å gå ut i markedet og vinne nye kontrakter, sier han.- Jeg ser frem til at alle i det nye selskapet i fellesskap skal lykkes med å realisere selskapets fulle potensial.“Etter at restruktureringen nå er gjennomført, og relevante eiendeler overført til det nye selskapet, vil ledelsen nå arbeide for fullt med å sikre oppdrag til selskapets rigger”, skriver selskapet i en pressemelding.“Dolphin Drilling Holding Ltd har nå tilgang til både kapital og kompetanse, som sammen med selskapets 55-årige historie på norsk sokkel, gir selskapet en solid posisjon i markedet”, heter det. - Den finansielle restruktureringen er helt grunnleggende for at Dolphin Drilling skal ha en fremtid. Med en solid økonomisk plattform og støtte fra våre nye eiere, kan den nye ledelsen i Dolphin og selskapets dyktige og erfarne ansatte nå arbeide for fullt med å styrke og utvikle selskapet, sier påtroppende styreleder Jørgen Peter Rasmussen.Les også: Nye ledere på plass i Dolphin Drilling

dolphin drilling
bjørnar iversen
riggselskaper
oppkjøpsfond
konkurs
rigg
shell
restrukturering
Nyheter
Børs