Staten anker ikke Lerøy-dom

Gladmelding i laks.

Statsadvokaten har torsdag gjort kjent at dom i straffesaken mot Lerøy Seafood Groups heleide datterselskap, Lerøy Midt AS, i Fosen Tingrett ikke blir anket, ifølge en melding fra Lerøy.Det ble 7. juni kjent at Fosen tingrett hadde frifunnet Lerøy Midt for anklager om overtredelse av dyrevelferdsloven og matloven i anledning det ekstraordinære lusepåslaget som rammet oppdrettere i Frøya nord sensommeren 2016.«LSG er ikke overrasket, men likevel, selvsagt, glad for at selve rettssaken er ferdig», heter det i meldingen fra Lerøy.«LSG vil i første omgang slå fast at rettssaken, etter vår vurdering, aldri skulle vært ført for retten. Politiets etterforskning skulle medført at den ble henlagt, ikke minst med tanke på politiets innsyn i selskapets grundige tilsvar til Mattilsynets påstander, men også etter hvert selskapets meget omfattende belysning av fakta i saken. Dette ville spart samfunnet og selskapet for store ressurser. Men når det er sagt, rettssaken og dommen gir LSG en god og verdifull anledning til å få saken bredere belyst. Gjenvinning av tilliten til den viktige institusjonen Mattilsynet vil bidra til at det i årene som kommer, skapes store samfunnsverdier», heter det videre.