Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

GEDIMINAS ZILINSKS

Denne uken velger Stig Myrseth, investeringsdirektør i Dovre Forvaltning, å stokke om på porteføljen.Han kvitter seg med Yara og TGS-Nopec for å få plass til Elkem og Kværner.- Tar gevinst i YAR etter at aksjen har gjort det bra mot Oslo Børs over en lang periode. Jeg er fortsatt langsiktig positiv til TGS, men avhender aksjen motvillig for å få plass til ELK og KVAER, skriver Myrseth i en mail til Hegnar.no.Investeringsdirektøren lar seg friste av at Kværner har rundt halve børsverdien i fri likviditet og derfor kan betale betydelige utbytter.Les også: Frykter du børskrasj? Følg nøye med på denne grafen- Med utsikter for økning i prosjektsanksjonering kommende år fremstår prisingen attraktiv. De har også bygget opp en god posisjon innen installasjoner til havvind, noe som kan bli en viktig inntjeningsdriver på lengre sikt, skriver Myrseth.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

  • Flex LNG
  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem
I løpet av forrige uke la porteføljen på seg 3,74 prosent. Det betyr at årets avkastning er på 12,12 prosent.