Storaksjonær kjøper for flere hundre millioner

Polygon Global Partners LLP har i dag kjøpt 3.819.660 aksjer i Spectrum.Etter denne transaksjonen eier Polygonfondene 5,5 millioner aksjer i Spectrum, hvilket tilsvarer en eierandel på 10,04 prosent.Onsdag sluttet aksjen på 63,70 kroner, ned 1,39 prosent.Om vi tar utgangspunkt i dagens sluttkurs, betyr det at Polygon Global Partners LLP la 243,3 millioner kroner på bordet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også