Telenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner

Konkurranseklagenemnda har avslått klagen fra Telenor om rekordgebyret på 788 millioner kroner selskapet ble ilagt i juni i fjor.

Telenor ble ilagt gebyret for misbruk av sin dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. Det vedtok Konkurransetilsynet i fjor.Telenor klagde saken inn for Konkurranseklagenemnda, som nå har avslått klagen under dissens 2–1. Hvis selskapet ikke godtar gebyret, ender saken i rettssystemet.Gebyret på 788 millioner kroner er det høyeste gebyret tilsynet har gitt noensinne. Telenor har hele veien vært uenig i vedtaket. Selskapet har tre måneder på seg til å ta stevning ut for Gulating lagmannsrett.Telenor avviserFra 2007 bygde Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2. I utbyggingsperioden var Telenor forpliktet til å gi dem tilgang til sitt nett. I 2010 endret imidlertid Telenor vilkårene i avtalen om nettleie, noe som var en overtredelse av loven.– Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig, sier administrerende direktør Petter-Børre Furberg i Telenor Norge.Selskapet har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett.– Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, fortsetter han.Brudd på konkurranselovenKonkurransetilsynet er naturligvis fornøyd med beslutningen til Konkurranseklagenemnda.– Vi er meget tilfreds med at Konkurranseklagenemnda deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.– Dette er et viktig signal til Telenor. De er definert som en dominerende aktør i telemarkedet og har av den grunn et særlig ansvar for å ikke begrense konkurransen. Norske telekunder vil være tjent med at Telenor for fremtiden opptrer på en måte som er til gunst for norske telekunder, fortsetter Sørgard.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker