TTS forlenger bank-avtale

TTS Group har kommet til enighet med Nordea og DNB om at selskapets bankfasiliteter som utløper 1. juli 2019, utvides med fire måneder. Utvidelsen er basert på de samme vilkår som ble avtalt i forrige avtale.Den nye avtalen utløper 1. november 2019.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker