Utvidede rammer for AF Gruppen

Mens Handelsbanken får fornyet tillit, droppes Danske Bank til fordel for DNB. Økte lånerammer gir økt handlefrihet til videre vekst.

Børs

AF Gruppen har inngått avtaler om nye finansieringsrammer med DNB og Handelsbanken.Det fremgår av en børsmelding tirsdag kveld.Den totale rammen oppgis til 3 milliarder kroner og vil erstatte eksisterende finansieringsrammer på totalt 1,8 milliarder kroner i Danske Bank og Handelsbanken, opplyses det.De nye avtalene vil bestå av en flervaluta kassekreditt (rullerende 1 års løpetid) på 2 milliarder kroner i DNB og en rullerende kredittfasilitet (3+1+1 års løpetid) på én milliard kroner i Handelsbanken.- Avtalene og de økte kredittrammene sikrer oss finansiering de neste årene og gir oss den nødvendige handlefriheten til å gjennomføre selskapets vekststrategi, kommenterer Sverre Hærem, konserndirektør for finans i AF Gruppen.

af gruppen
finansiering
handelsbanken
dnb
danske bank
Nyheter
Børs