Varsler emisjon på 400 millioner kroner

Pareto Bank har engasjert DNB Markets og Pareto Securities som tilretteleggere for å gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer.Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale investorer.Ifølge en børsmelding ønsker Pareto Bank å sikre et bruttoproveny på om lag 400 millioner kroner. Pris per aksje og antall aksjer utstedt i emisjonen vil bli bestemt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess.Minstetegning og minstetildeling er på 100.000 euro.Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt til lønnsom vekst og til å styrke den rene kjernekapitalen.Med forbehold om vellykket gjennomføring av emisjonen, vil styret vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon av nye aksjer.