Veidekke bygger mer vindkraft

Veidekke sikrer mer arbeid.

Varanger KraftVind AS har gitt Veidekke i oppdrag å utføre anleggsarbeidet i forbindelse med utvidelsen av vindkraftparken på Raggovidda i Berlevåg kommune i Finnmark, ifølge en børsmelding. Kontrakten er en totalentreprise verdt om lag 100 millioner kroner ekskl. mva, opplyses det.- Veidekke bygget for fem år siden første trinn av dette vindkraftverket, og vi er svært glade for at Varanger KraftVind også velger oss til andre trinn. I tillegg setter vi stor pris på å få bekreftet at vi er konkurransedyktige og har tillit blant kundene i dette viktige segmentet for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg i meldingen.Infrastrukturen Veidekke skal bygge omfatter ifølge meldingen 12 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner, opparbeidelse av 10 kilometer vei, oppføring av et lagerbygg og en scootergarasje og kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett.Arbeidet starter i disse dager, mens anleggsarbeidene skal utføres i løpet av sommeren 2020.