Veidekke har signert avtale med Stockholm Vatten och Avfall i forbindelse med byggingen av en ny avløpstunnel som inngår i Stockholms fremtidige avløpssystem, ifølge en børsmelding onsdag.Prosjektet er en utførelsesentreprise på om lag 600 millioner svenske kroner, opplyses det.Prosjektet er en del av løsningen for å fornye og øke kapasiteten i Stockholms avløpssystem. Det nåværende renseanlegget i Bromma legges ned, og avløpsvannet fra Västerort skal i stedet ledes gjennom en ny tunnel til renseanleggene i Sickla og Henriksdal, heter det i meldingen. - Vi er glade for at anskaffelsen nå er fullført, og at vi kan komme i gang med bygging av avløpstunnelen. Vi har i dag inngått kontrakt med Veidekke og YIT og ser frem til et godt samarbeid, sier Stefan Rosengren, prosjektleder for Stockholms fremtidige avløpsbehandling, i mledingen.I Veidekkes etappe, som utgjør rundt syv kilometer, inngår drift av arbeids -/servicetunneler, hovedtunneler, sjakt til bakkeplan og anleggskonstruksjoner og installasjoner for tunnelsystemet. - Vi er svært glade for å få enda et prosjekt for Stockholm Vatten och Avfall. Jeg er trygg på at det gode forholdet vi har etablert gjennom tidligere prosjekter, sammen med vår sterke ekspertise for tunneldrift, vil bidra til et vellykket prosjekt, til nytte for samfunnet. Å få bidra til et bedre vannmiljø i Mälaren og Østersjøen er noe vi kan være stolte av, sier regiondirektør Marcus Andersson i Veidekke Anläggning Öst.Arbeidet starter i januar 2020.