Veidekke sikrer seg mer jobb

Veidekke skal bygge ny grunnskole for Uppsala kommun Skolfastigheter AB, opplyses det i en børsmelding. Prosjektet er ifølge meldingen en utførelsesentreprise til en verdi av 261 millioner svenske kroner, med byggestart planlagt til sommeren 2019 og ferdigstillelse til 2021.«Når avtalen nå er signert, er det ventet en snarlig igangsettelse, og neste steg er pæling for de nye bygningene. Ca. 700 pæler skal ned i bakken for å sikre at skolen står på trygg grunn. Dette arbeidet starter forhåpentligvis i inneværende sommer», heter det i meldingen.Les hele meldingen her.