Veidekke skal flytte bygg i Kiruna

Kulturbygg på flyttefot.

Børs

Veidekkes datterselskap Berggren & Bergman har signert avtale med LKAB om flytting av sju kulturbygg i Kiruna, går det frem av en børsmelding.Flyttingen er en del av den pågående flyttingen av Kirunas bykjerne.Prosjektet er en totalentreprise med samspill og har et kontraktsbeløp på rundt 120 millioner svenske kroner.Som følge av gruvedriften i området, er byen Kiruna i Nord-Sverige på flyttefot.Innen 2030 skal flere tusen boliger rives, mens bygg med høy kulturhistorisk verdi blir omplassert til Kirunas nye bykjerne.Les mer her.

veidekke
kiruna
gruve
Nyheter
Børs