- Vi tror dessverre at norsk fiskeindustri er taperen

Lerøy Seafood er misfornøyd regjeringens forslag til tiltak som blant annet skal bidra til å skape mer fleksibilitet for fiskerinæringen. 

Børs

- Vi har felles mål med Regjeringen om å utvikle norsk fiskeindustri og økt bearbeiding i Norge. Vi tror på gode diskusjoner og muligheten for å komme frem til konkrete resultater, sier Webjørn Barstad, konserndirektør for villfangst i Lerøy Seafood Group (LSG), i en pressemelding.  Fredag la fiskeriminister Harald T. Nesvik frem stortingsmeldingen titulert «et kvotesystem for økt verdiskaping», som inneholder tiltak som skal skape et enklere, mer fleksibelt og mer effektivt system for fiskerinæringen.Barstad i Lerøy mener forslaget har motsatt effekt.- Forslaget gir i realiteten mindre fleksibilitet enn vi har hatt, og med det reduserte muligheter til å utvikle en mer moderne spesialisert industri, sier han.- Vi ønsker en større grad av spesialisering, og at vi kan tilpasse råstoffet til de ulike produksjonsformene og anleggene ulike steder langs kysten. Tilgangen på et tilpasset råstoff må være forutsigbart skal man lykkes med å utvikle industri.Dette er blant de foreslåtte tiltakene:

  • Det innføres en ny fiskeritillatelse, til erstatning for dagens konsesjoner og deltakeradganger.
  • Det skal opprettes en markedsplass for utveksling av kvoter.
  • Det skal opprettes en ordning for utleie av kvoter fra en kvotebeholdning.
  • Dagens strukturkvoteordning videreføres med endret innretning.
  • Pliktsystemet videreføres med noen endringer. Bearbeidingsplikten blir mer fleksibel, men bearbeidingskravet for torsk økes fra 70 til 75 prosent.
  • I kystflåten innføres det en gruppeinndeling av fartøy etter faktisk lengde, og grensen på 21 meters fartøylengde i Finnmarksmodellen blir opprettholdt.
- Vi tror dessverre at norsk fiskeindustri er taperen, ikke vinneren i forslaget rundt pliktene, fordi det ventelig vil føre til mindre forutsigbarhet og økt risiko for råstofftilførselen. Det er nok produksjonsbedrifter med minst mulig bearbeiding og færrest mulig ansatte som har mest grunn til å være fornøyd med pliktforslaget, sier Barstad.

lerøy seafood
lerøy
harald t. nesvik
fiskeriminister
stortinget
fiskeri
sjømatnæringen
Nyheter
Børs