Vil bruke forsikringspenger på scrubbere

MPC Container Ships ber obligasjonseierne om lov til å bruke forsikringsoppgjøret fra et havarert containerskip på å kjøpe scrubbere.

Av presentasjonsmaterialet som ble publisert i forbindelse med førstekvartalsrapporteringen, meddelte Oslo-noterte MPC Container Ships at containerskipet "AS Fortuna" var klassifisert som et "constructive total loss" etter en grunnstøting utenfor kysten av Ecuador i september i fjor.Det ga et netto forsikringsproveny på 6,5 millioner dollar. I tillegg innbrakte salget av det skadede fartøyet 1,8 millioner dollar. Nå ønsker containerrederiet å bruke summen på 8,3 millioner dollar til å delvis finansere kjøp og installering av fem scrubbere.Trenger tillatelseFor å få lov til det, må imidlertid rederiets obligasjonseiere gå med på endringer i låneavtalen.Lånebestemmelsene sier nemlig at beløpet fra en slik hendelse enten skal gå til innløsning av obligasjoner eller investering i nye fartøy.Ifølge en melding torsdag er det innkallt til et obligasjonseiermøte 5. juli der forslaget skal stemmes over.Totalt anslås scrubberinvesteringen å beløpe seg til 17 millioner dollar. Rederet vil finansiere den resterende andelen med egenkapital.Ettermonteringen av scrubbere på dem fem fartøyene skal være fullført senest 31. januar 2020.DNB Markets og Fearnley Securities er hyret inn som finansielle rådgivere.Store besparelserDe nye IMO-reguleringene som begrenser svovelutslippet fra skipsfarten trer i kraft etter nyttår.I den forbindelse har MPC tidligere besluttet å installere scrubbere på 10 av flåtens 68 skip.Avhengig av prisforskjellen mellom lavsvovelholdig og høysvovelholdig drivstoff, er det anslått drivstoffbesparelser på mellom én og 4 millioner dollar pr. fartøy pr. år, som går rett på bunnlinjen, ifølge en fersk investorpresentasjon.I containerfarten er det i utgangspunktet befrakterne som tar drivstoffregningen, men MPC har i 6 av 10 kontrakter tegnet inn delingsmekanismer for besparelsene scrubberne medfører. I tillegg ventes det at fartøy med scrubber ombord vil kunne få lengre kontrakter til høyere rater.- Scrubber-investeringer og dermed høyere og mer stabile kontantstrømmer vil øke sikkerheten til obligasjonseierne, konkluderer rederiet.Det senior, sikrede obligasjonslånet til MPC Containerships har et totalt utestående beløp på 200 millioner dollar. Forfall er september 2022.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker