XXL oppdaterer markedet

XXL opplyser i en melding at det har inngått en waiver-enighet med et bankkonsortium om ny avtale for tredje kvartal 2019. I februar inngikk selskapet nye avtaler for de to første kvartalene i 2019. Selskapet skriver at det nå har et tilfredsstillende handlingsrom for 2019. Selskapet ligger forstatt litt bak sammenlignet med andre kvartal i fjor, men understreker den så vidt har startet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også