Yara vil skru opp utbyttebetalingene - vurderer spinoff

Det fremgår av presentasjonsmaterialet til kapitalmarkedsdagen onsdag.

Børs

Yara vil ha som finansiell prioritet å betale ut 50 prosent av nettoresultatet i ordinært utbytte, inkludert mulige aksjetilbakekjøp, ifølge TDN Direkt.Videre setter Yara et mål om å levere bedre avkastning på kapitalen, og har et ROIC-mål på over 10 prosent gjennom syklen.Netto gjeld/ebitda på mellomlang til lang sikt er målsatt til 1,5-2,0, mens netto gjeld/egenkapital fortsatt skal være under 0,60.Hos kredittratingbyråene vil Yara opprettholde BBB-rating hos Standard & Poor's og Baa2 hos Moody's.Vurderer spinoffGjødselgiganten vurderer å børsnotere industrinitrogeneiendeler i et eget selskap. En beslutning er ventet tidlig 2020, skriver Yara i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag onsdag.I desember 2018 ble det besluttet å gjøre en strategisk vurdering av forretningsenhetene Mining Applications, Transport Reagents og Industrial Nitrates. Disse sektorene vil fra 1. juli 2019 bli organisert som en egen enhet, med tidligere EVP New Business-sjef Yves Bonte som administrerende direktør, opplyses det.Det rendyrkede industrinitratselskapet ventes utgjøre 10-15 av Yaras eksisterende ebitda, som vil gjøre selskapet til et av de 30 største selskapene på Oslo Børs, ifølge TDN Direkt.Den resterende delen av Yara ventes være blant de 10 største selskapene på Oslo Børs. For å være del av den langsiktige verdiskapningen, vil Yara beholde en betydelig eierandel etter børsnoteringen, opplyses det.Yara-aksjen steg 1,56 prosent til 416,40 kroner på Oslo Børs tirsdag.

yara
Nyheter
Børs