2020 Bulkers har søkt om børsnotering

Børs

Oslo Børs har ifølge en melding mottatt søknad fra 2020 Bulkers Ltd om notering på Oslo Axess. Selskapet gjennomfører en fast-track opptaksprosess.I slutten av mai hentet selskapet 70,2 millioner dollar, eller rundt 615 millioner kroner, i fersk kapital til å finansiere alle skipene og arbeidskapital-2020 Bulkers har åtte Newcastlemax-tørrlastskip under bygging på New Times Shipyard i Kina, som alle vil få scrubbere installert. Skipene er ventet levert mellom september 2019 og mai 2020.

2020 bulkers
Nyheter
Børs