AF Gruppen fikk Sporveien-kontrakt

Skal bygge nytt verksted.

AF Gruppen er av Sporveien innstilt som entreprenør for utførelse av entreprisen for Ryen Verksted, går det frem av en børsmelding. Arbeidene utføres på Ryen i Oslo og består av bygging av nye ettersynspor, nye bygninger og ombygging av eksisterende bygningsmasse. Arbeidet begynner i august 2019 med forventet ferdigstillelse i mars 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktssummen estimeres til 250 millioner kroner, eksklusive moms.AF Gruppen stiger 0,9 prosent til 168 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.