Aker BP og Equinor har diskutert milliardtransaksjon

Børs

Kjell Inge Røkkes Aker BP og Equinor har diskutert en milliardhandel der Kjell Inge Røkke-selskapet blir storeier i konkurrenten Lundin, skriver DN.Betalingen skal være milliarder av kroner og et omstridt norsk oljefelt.Milliardhandelen har ifølge avisen tre enkeltelementer: Aker BP overtar Equinors vel 20 prosents store andel i oljeselskapet Lundin, Equinor overtar Aker BPs andel av Noaka-utbyggingen der de to selskapene strides om utbyggingsløsning og Equinor får ekstra betaling i form av et kontantoppgjør.Verken Aker BP, Equinor eller Lundin Petroleum vil kommentere saken overfor DN.

aker bp
equinor
lundin
Nyheter
Børs