Aker BP oppdaterer

Børs

I forkant av kvartalstallene som kommer 12. juli, er oljeselskapet Aker BP ute med en oppdatering. Selskapet opplyser at det i andre kvartal hadde en nettoproduksjon på 127.300 fat oljeekvivalenter per dag. Dette var lavere enn 158.700 fat per dag i første kvartal, og skyldes vedlikehold på flere felter, opplyser selskapet. Nettosalget var på 140.700 fat per dag i kvartalet.Videre opplyser selskapet at det for kvartalet venter en negativ effekt på nettoresultatet på rundt 20 millioner dollar knyttet til kostnader rundt inngåelse av en ny lånefasilitet som erstatter en reservebasert lånefasilitet (RBL)I tillegg venter selskapet et valutatap på rundt 10 millioner dollar for kvartalet. 

aker bp
Nyheter
Børs