Aker BP skuffer på bunnlinjen

Melder samtidig om oljefunn

Aker BP melder om et resultat etter skatt på 62 millioner dollar i årets andre kvartal, sammenlignet med 128 millioner dollar samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet et resultat etter skatt på 77,13 millioner dollar, ifølge estimater fra Bloomberg. Inntektene beløp seg til 785 millioner dollar, sammenlignet med 925 millioner dollar i andre kvartal 2018. Dette var bedre enn analytikernes forventninger på 768 millioner dollar. Resultatet før skatt ble på 268 millioner dollar, ned fra 494 millioner dollar. Driftsresultatet (ebit) kom inn på 354 millioner dollar, ned fra 516 millioner dollar. Selskapet realiserte i kvartalet en gjennomsnittlig pris per fat på 69,3 dollar, ned fra 76 dollar i fjor. Kostnaden per produserte fat var i snitt på 15,4 dollar, opp fra 11,8 dollar per fat. Dermed falt ebit-marginen fra 55,8 til 45,1 prosent.Selskapet meldte forrige uke at det i andre kvartal hadde en nettoproduksjon på 127.300 fat oljeekvivalenter per dag. Dette var lavere enn 158.700 fat per dag i første kvartal. Planlagt vedlikehold på flere felter var årsaken til produksjonsnedgangen, opplyste Aker BP. Selskapet har besluttet å betale et utbytte på totalt 187,5 millioner dollar, eller 4,44417 kroner per aksje for kvartalet. OljefunnSamtidig med kvartalsrapporten melder Aker BP at det er i ferd med å fullføre boringen av en utforskingsbrønn på Liatårnet. Brønnen har påvist olje, og størrelsen på funnet er estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere datainnsamling og analyse er nødvendig for å kunne bestemme dreneringsstrategi og utvinningsgrad, opplyses det. Aker BP er operatør og har en eierandel på 90,26 prosent. - Letesuksessen på Liatårnet er et gledelig resultat av en langsiktig strategi for å avdekke potensialet i NOAKA-området og etablere grunnlag for en samlet områdeutbygging. Dette funnet representerer en betydelig økning i ressursgrunnlaget for NOAKA-området, sier Evy Glørstad-Clark, direktør for leting i Aker BP.