Analytiker: Du bør greie å tjene penger på begge aksjene

Børs

SpareBank 1 Markets har nå tatt opp dekning på Austevoll Seafood. Analytiker Tore Tønseth er godt fornøyd med tingenes tilstand, og konkluderer med en kjøpsanbefaling og et seks måneders kursmål på 120 kroner.Han minner om at Austevolls høye eierandel i Lerøy Seafood gjør at aksjen kan sees på som et derivat av Lerøy.Ikke uventet betyr det at Tønseth også spår kursoppgang for Lerøy Seafood. Her opererer han med et kursmål på 72 kroner.Torsdag sluttet Austevoll Seafood på 97,60 kroner mens Lerøy Seafood endte på 61,66 kroner.Selv om Austevoll Seafood har klatret over ti prosent de siste to ukene, er aksjen fremdeles rundt 30 prosent lavere enn hva den ble handlet for i november 2018. En av årsakene til det er en skuffende kostnadsutvikling. Tønset tror det vil bedres i tiden fremover.

børs
investtech
austevoll seafood
lerøy seafood
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse