Analytiker frykter kursfall - anbefaler salg

Børs

Investtech anbefaler salg av aksjer i Awilco Drilling og Magseis Fairfield- Awilco Drilling har brutt både støtten ved 25,30 kroner og gulvet i den fallende trendkanalen, noe som åpner for sterkere falltakt. Negativ volumbalanse indikerer at optimismen er avtagende hos investorene. Dette svekker aksjen ytterligere. Det er lite støtte under dagens nivå. Ved eventuelle reaksjoner opp, ligger det motstand ved 25,30 kroner. Periodevis lav likviditet øker risikoen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Magseis Fairfield ligger i en fallende trendkanal. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for selskapet. Negativ volumbalanse viser at volumet er høyere på nedgangsdager enn på oppgangsdager. Dette svekker aksjen ytterligere på kort sikt. Det ligger kortsiktig støtte ved 10,80 kroner. Et brudd på dette nivået vil utløse et salgssignal. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
awilco drilling
magseis fairfield
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse