Analytiker ser videre oppside i børsvinner

Aksjen er allerede opp mer enn 100 prosent i 2019, men Petter Kongslie i Sparebanken 1 Markets tror toppen er langt fra nådd

Crayon Group Holding er siden årsskiftet opp 116 prosent, og annonserte tidligere denne måneden at selskapet hadde blitt tildelt to milliardkontrakter. Kongslie opererer per i dag med et kursmål på 40 kroner, noe som tilsvarer en oppside på nesten 16 prosent gitt dagens kurs på 34,6 kroner. Selskapet har seilt i medvind den siste tiden og er på tre måneder opp nesten 70 prosent. Når det gjelder årsaken bak nylig oppgang peker Kongslie på spekulasjoner rundt hva SoftwareOne gjør med sin eierpost på 13 prosent når det nærmer seg børsnotering av selskapet i USA. Samtidig understreker han at dette kun representerer en liten del av oppsiden, og at det primært ikke er derfor han ser en videre oppside i aksjen. Andre kvartal forventes å være en positiv triggerVidere påpeker Kongslie at Crayon fortsatt er favoritten innenfor sektoren på tross av at aksjen allerede har gått veldig mye i år. Selskapet forventes av Kongslie å levere knallbra tall for andre kvartal, noe som igjen vil dra opp utsiktene for 2019. Følgelig vil tallene fra andre kvartal virke som en positiv trigger i aksjen. Videre vekstCrayon opererer innenfor det attraktive “Software Asset Management” markedet, et marked som forventes å generere “double digit” vekst i årene som kommer. Ifølge Kongslie guider selskapet i dag med en gross profit vekst på 15-20 prosent, han tror guidingen vil tas ytterligere opp etter presentasjonen av tall for andre kvartal. Videre poengterer Kongslie at selskapet tar markedsandeler. Short-kandidatAtea, som tilbyr lignende type eksponering har derimot Kongslie og resten av analyseteamet i Markets en salgsanbefaling på. Av grunner til hvorfor Atea representerer en god short-kandidat peker Kongslie på at en snuoperasjon i Danmark vil ta lenger tid enn først antatt, samt at marginekspansjonen lar vente på seg på grunn av lavere bruttomargin.- Aksjen er priset til perfeksjon på konsensusestimater som er 10% over våre som gir lite rom for å feile. Atea møter et tøft sammenlignbart kvartal i 3Q som vi tror vil fungere som negativ trigger for at konsensusestimatene kommer ned mot våre, skriver Kongslie i en melding til hegnar.noKonklusjon: Kjøp Crayon, selg/short Atea.