Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i DNB og DNO.- DNB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga salgssignal fra en rektangelformasjon i slutten av mai. Dette signalet er nå nøytralisert, og aksjen ligger over motstanden ved 161 kroner. Det er motstand ved 164-165 kroner. Et brudd over dette nivået kan utløse et nytt kjøpssignal. Det er støtte ved 159 og 156 kroner på kort sikt. Sterkt momentum styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på kort til mellomlang sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- DNO ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økt optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Investtechs nye forskningsresultater viser at kjøpssignaler fra stigende trend for aksjer på Oslo Børs ga 9,8 prosentpoeng annualisert meravkastning i perioden 1998 til 2018. Siden slutten av april har aksjen reagert kraftig ned og falt med hele 27 prosent. Nå ligger aksjen nær støtten, noe som kan gi en reaksjon opp, og aksjen kan stige opp til neste motstand ved 18,40 kroner eller mer. Det er støtte ved 14,90 kroner på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

børs
investtech
dnb
dno
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse