Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i AF Gruppen og Norwegian Energy Company.- AF Gruppen viser sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre oppgang innenfor kanalen indikeres. Det ligger ikke motstand over dagens kurs, mens det ved reaksjoner tilbake er støtte ved 168 kroner. Volumbalansen er positiv, det vil si at omsetningen i aksjen gjennomgående er høyere på dager med oppgang enn på dager med nedgang. Omsetningen blir altså høy når flere vil kjøpe, og kursen presses opp. På dager med overvekt av selgere, faller omsetningen. Dette fordi selgerne ikke er like villige til å selge for enhver pris. Positiv volumbalanse er derfor et sunnhetstegn, og styrker den positive trenden. Aksjen er imidlertid svakt negativ på innsidehandler, etter at selskapets finanssjef, Lars Christian Paulsen, medio mai solgte aksjer i selskapet for drøye 2,5 millioner kroner. Tross innsidesalg, anses AF Gruppen som en god kjøpskandidat. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Norwegian Energy Company ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen er mer omsatt på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang, det vil si at volumbalansen er positiv. Dette forsterker det positive trendbildet. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved 273 kroner og videre oppgang er dermed signalisert, samtidig som det ved reaksjoner tilbake nå er støtte ved 273 kroner. Norwegian Energy Company anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt. Vær imidlertid obs på at aksjen enkelte dager kan være lite omsatt, slik at det kan være krevende å handle uten å presse kursen. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også