Analytiker stokker om – anbefaler ti aksjer

Børs

Fredag 5. juli er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av seks svenske, tre norske og en dansk aksje.Denne gang er ingen finske aksjer med i det gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.  Elekta B(EKTAB.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 134.7 (-1.45)Elekta B har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene stadig har gått oppover i pris for å komme seg inn. Et kjøpssignal er utløst og videre oppgang for aksjen indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 128 kroner. Videre oppgang til 165 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 130 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 130 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.  Lindab International(LIAB.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 110.4 (0)Lindab International ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 78.90 kroner. Objektivet ved 101 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 106 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. RSI-kurven viser også en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.  Golden Ocean Group(GOGL.OL) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 55.4 (2.4)Golden Ocean Group har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har dannet en dobbel-bunn-formasjon og gitt signal om videre oppgang til 66.54 kroner. Ved reaksjon tilbake er det nå støtte ved 53.02 kroner.  Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Golden Ocean Group. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.  SkiStar B(SKISB.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 116.4 (1.2)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SkiStar B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 126 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 115 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 115 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.  Genmab(GEN.CO) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 1216 (-11)Genmab ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 1153 kroner og motstand på 1222 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1103 kroner. Videre oppgang til 1571 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1190 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.  Schibsted A(SCHA.OL) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 238.5 (0.5)Schibsted A ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 217 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 230 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.  Husqvarna B(HUSQB.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 86.26 (0.18)Husqvarna B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 71.62 kroner. Objektivet ved 80.44 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 85.30 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.  Castellum(CAST.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 188.85 (2.15)Castellum viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende.  Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 183 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 183 kroner ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager og lavt på oppgangsdager, noe som svekker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9.  Webstep(WSTEP.OL) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 25.4 (0.4)Webstep har brutt den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og reagert kraftig opp. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 25.10 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10.  Peab B(PEABB.ST) - 4. jul 2019. Siste sluttkurs: 85.3 (2.75)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Peab B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har gitt kjøpssignal fra glidende snitt-indikatoren, og signaliserer dermed videre oppgang. Aksjen har støtte ved cirka 80.80 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

børs
investtech
webstep
schibsted
golden ocean
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse