Arctic nedgraderer Sbanken

Nedgraderer Sbanken fra kjøp til hold. Kutter kursmålet fra 82 til 76.

Børs

Arctic Securities velger å nedgradere Sbanken til hold fra tidligere kjøp, skriver meglerforetaket i en melding til kundene mandag.Kursmålet kuttes fra 82 til 76 kroner.Arctic begrunner nedgraderingen med skjerpet konkurranse i retailmarkedet på boliglån og høyere kapitalkrav.I forrige uke ble det kjent at Finansdepartementet har lagt på høring et forslag om å gradvis øke systemrisikokravet for norske og utenlandske banker fra tre prosent til 4,5 prosent i 2021. For de større bankene (IRB-bankene) legges det opp til at det økte kravet skal gjelde fra utgangen av 2019.Meglerforetaket kutter også utbytteforventningene for Sbanken til henholdsvis 0 (20), 10 (20) og 10 (20) prosent av resultatet for 2019, 2020 og 2021. Arctics kursmål impliserer en forward p/e for 2019 på 12,5 og en pris/bok på 1,3.Sbanken stiger 0,14 prosent til 72,9 kroner på Oslo Børs mandag.

sbanken
Nyheter
Børs