Atlantic Lumpus får ny eier

Storeierne selger seg ut.

De tre største eierne i Merkur Market-noterte Atlantic Lumpus, Ziko Holding AS, Larssen AS og Nistuå 3 AS, har i dag signert en aksjekjøpsavtale for salg av sine aksjer til Lumarine AS som ett ledd i den videre utvikling av selskapet, går det frem av en børsmelding.De tre eierne representerer i alt 99,28 prosent.Lumarine AS driver med oppdrett av rognkjeks, og kontrolleres av Kistefos AS via holdingselskapet Holding Akvaservice AS.De 3.573.981 aksjene ble solgt til kurs 4,30 kroner med oppgjør i kontanter, med unntak av 70 prosent av vederlaget til Larssen AS som utstedes som en fordring som skal konverteres til aksjer i Lumarine AS.Endelig gjennomføring av transaksjonen ventes gjennomført i løpet av inneværende uke.Les mer her.


Les også