Cleaves-analytiker er bull på tank

Bjellesauene har posisjonert seg for potensiell supersykel. Analysesjef roper kjøp!

Børs

Det er aldri en kjedelig dag innenfor shipping, og tankmarkedet biter negler og forbereder seg på de nye IMO 2020-reguleringene som trer i kraft fra 1. januar 2020. Enighet om OPEC-kutt de neste ni månedene, urolighetene i Iran og en potensiell stengning av Hormouzstredet, eskalerende handelskrig og nedrevidering av estimatene for global vekst er også på menyen for tankinvestorene. Det går mot en uhorvelig spennende tid for sektoren de nærmeste 12 månedene.Analysesjef Joakim Hannisdahl i Cleaves Securities har fulgt tankmarkedet i flere år og han ser flere potensielle doblingskandidater for den risikovillige investoren.Hunter Group - et oppkjøpsmål allerede i dagDet Fredly-kontrollerte tankrederiet Hunter Group, som også har kjendisinvestorer som Arne Blystad og Sundt-familien på aksjonærlisten, har åtte VLCCer til bestilling med scrubbere installert. Kontraheringene ble gjennomført i det som i ettertid har vist seg å være bunnen av sykelen. Båtene, som leveres i andre halvår 2019 og i 2020, er allerede langt «in the money». Tidligere i år ble det kjent at Hunter har solgt én VLCC til en far east-aktør for 98 milloner dollar (inkl. scrubber). Rederiet er også i avanserte samtaler om å selge ytterligere en VLCC for samme pris. Med en markedspris på 98 millioner dollar per skip er Fredly og kompani «in the money» med omkring 12 milloner dollar per VLCC.Fredly er en finansiell investor og ikke en reder, det understreket han senest på Hegnar TV tidliger i år. Det spekuleres nå i hva slags «exit strategy» Fredly & co vil velge, og Hannisdahl ser flere muligheter. - I utgangspunktet, så ser jeg for meg at Hunter selger totalt to av sine VLCC nybygg og beholder de resterende seks skipene. Videre tror jeg de er interessert i å bli kjøpt opp når man anser sykelen som moden, rundt 2022 på våre estimater. Gitt flåtens begrensede størrelse, så er et annet reelt alternativ å selge skip i annenhåndsmarkedet og distribuere kontanter til aksjonærene.  Når det er sagt, så er Hunter et oppkjøpsmål allerede i dag, hvor den moderne og attraktive flåten implisitt handler til 5% rabatt i aksjemarkedet. Jeg tviler på at selskapets aksjonærer er villige til å la seg kjøpe opp til noe annet enn en signifikant premie til NAV som ligger rundt NOK 4.2 per aksje, gitt at de deler vårt syn om at NAV vil være betydelig høyere i fremtiden. Vi forventer NAV per aksje på NOK 11 om to år, og har ett års kursmål på NOK 7.8, sier analysesjefen til Hegnar.no.Ser 135 prosent oppside i spinnvilt tankspillADS Crude Carriers må være et av de mest opportunistiske, spesielle og interessante investeringene i tankmarkedet akkurat nå. Selskapet, som har både Runar Vatne, Arne Blystad og Martin Mølsæters First Generator på aksjonærlisten, har tre Hitachi-VLCCer fra 2002 som skal retrofittes med scrubbere i sensommer/høst. Selskapet er derfor innrettet mot en oppgangssykel i tankmarkedet innen kort tid. Hannisdahl ser enorm oppside i det opportunistiske rederiet.- ADS Crude Carriers er et klassisk binært investerings-case, hvor utfallsrommet er stort på både opp- og nedsiden avhengig av hvordan markedet utvikler seg. Siden vi har et veldig positivt syn på markedet for oljetank fremover, så tror vi dermed at oppsiden i ADS er rundt 135 prosent til vårt kursmål på NOK 46. ADS har en flåte på tre eldre VLCCer som ble kjøpt kun 30 prosent over skrapverdien og som har en gjenværende forventet levetid på 3-8 år. Slike eldre skip blir i stor grad priset på bakgrunn av en neddiskontert kontantstrøm frem til forventet skrap, og har derfor en mye høyere elastisitet mot endringer i underliggende inntjening enn skip med lenger gjenværende levetid, sier analysesjefen til Hegnar.no.VLCCene ble kjøpt til 22,5 millioner dollar, og med rekordhøye stålpriser kan tankerne skrapes til omkring 17 millioner dollar. Hannisdahl tror selskapet vil utbetale hele 150 prosent av dagens markedsverdi i utbytte, og han skisserer også et konkret «worst case»-scenario.- Vi priser i dag flåten til ADS til NOK 650m, men tror verdien vil stige til NOK 860m ila to år. Tar vi også med forventet kontantstrøm, så får vi en verdijustert egenkapital på NOK 55 per aksje om to år. Med politikk om å utbetale 100 prosent av netto kontantstrøm i utbytte til aksjonærene, så ser vi for oss NOK 34 utbetalt per aksje over de neste tre årene. I et verst tenkelig scenario er nedsiden for aksjonærene begrenset ved at båtene skrapes til NOK 11 per aksje, presiserer Cleaves-analytikeren overfor Hegnar.no.- Massiv underprisingAv mer industrielle, langsiktige spillere i tank blir Okeanis Eco Tankers ofte trukket frem blant «top picks» i sektoren. Rederiet har tre 2015-bygde Aframaxer, fire moderne Suezmaxer bygd i 2016-2018 og åtte VLCCer som alle leveres i 2019. Hele flåten vil være retrofittet slik at skipene kan gå på bunkers også etter 2020. Selskapet er fullfinansiert til svært fornuftige betingelser. Okeanis har inngått lengre kontrakter på deler av flåten, mens fire av VLCCene vil konkurrere i spot-markedet. Hannisdahl mener selskapet er dramatisk underpriset.- Okeanis Eco Tankers er også en av de mest attraktive investeringene innen oljetank, gitt den moderne flåten og massive underprising. Til tross for at selskapet har økt likvideten i aksjehandelen ved å oppgradere listingen fra Merkur til Axess, så handles aksjen fortsatt til en 25 prosent rabatt ift verdijustert egenkapital. Selskapet vil implementere en «discount control mechanism» fra 1. januar 2021, hvor de selger skip og betaler ut et ekstraordinært dividende (eller kjøper egne aksjer) hvis aksjen handles signifikant under NAV. Dette vil nødvendigvis føre til at rabatten til NAV forsvinner over tid. Tatt i betraktning at skipsverdier stiger og at vi forventer ytterligere 50 prosent oppside for en moderne VLCC ila to år, så er det stor oppside til vårt kursmål på NOK 148, sier analysesjefen, som ser en oppside på 121 prosent for rederiet, til Hegnar.no.Hunter Group-aksjen stiger 0,70 prosent til 3,585 kroner onsdag, mens Okeanis og ADS er uendret på henholdsvis 67,0 og 19,0 kroner.

ads crude carriers
hunter group
okeanis eco tankers
cleaves securities
joakim hannisdahl
Nyheter
Børs