Data Respons med storkjøp

Kjøper opp svensk selskap

Børs

Data Respons har i dag inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i inContext AB, opplyses det i en børsmelding etter stengetid på Oslo Børs. inContext AB er et svensk R&D Services selskap med 80 ansatte lokalisert i Stockholm, opplyses det. - Med denne transaksjonen fortsetter vi å styrke vår tilstedeværelse i Sverige, det største industrielle markedet i Norden. inContext er et spennende vekstselskap som er spesialister på interconnect, elektrifisering, Embedded SW teknologi, mekanisk design og prosjektledelse som gjør dem sentral i utviklingen av fremtidens autonome systemer. Spesialistkompetansen til inContext vil gi synergier og styrker Data Respons sin posisjon som en komplett teknologipartner for industriell digitalisering, IoT og smarte embedded løsninger, sier Data Respons-sjef Kenneth Ragnvaldsen. inContext hadde en omsetning på SEK 50 millioner og en EBIT på SEK 14 millioner i regnskapsåret som ble avsluttet i april 2018.  inContext har ingen rentebærende gjeld ved overtakelse. Selskapet vil bli tatt inn i Data Respons konsoliderte finansregnskap fra og med juli 2019. Totale transaksjonskostnader er estimert til NOK 1,5 millioner som vil bli kostnadsført i Q3 2019.Vederlaget for transaksjonen har 3 deler. Første del er et kontantvederlag på SEK 36,4 millioner som ble utbetalt i dag ved inngåelse av avtalen. Andre del er en rettet emisjon på 1 076 810 aksjer i Data Respons til kurs 31,03 som skal utstedes til selgerne etter inngåelse av avtalen. Tredje del er et ytterligere beløp (earn-out) som vil betales ut basert på en positiv utvikling i selskapets EBIT over de neste 3 regnskapsårene (mai 2019 til og med april 2022). Earn-out betalinger vil forfalle årlig i tredje kvartal i samme år som regnskapsåret avsluttes i april. Maksimal totalt vederlag vil ikke overstige 7 ganger gjennomsnittlig EBIT de neste tre regnskapsår, opplyses det.

data respons
Nyheter
Børs