Derfor er Olav Chen undervektet i norske aksjer

En Twitter-melding fra president Donald Trump kan når som helst trappe opp handelskrigen igjen. 

Børs

- Det er fortsatt et åpent spørsmål om forhandlingene kommer i havn, og Trump kan når som helst, gjennom en tweet, bestemme seg for å trappe opp handelskrigen igjen. Sannsynligheten for det er ikke ubetydelig mener de fleste økonomer, mens finansmarkedene virker å tro på en løsning.Det skriver porteføljeforvalter i Storebrand Asset Manegement, Olav Chen, i sin siste månedsrapport. Chen skriver at globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta steg med 6 prosent i juni, og anbefaler som før en normalvekt i globale aksjer. - Forventinger om at sentralbankene nok en gang kommer til unnsetning og stimulerer, kombinert med ny våpenhvile i handelskrigen, løftet det globale aksjemarkedet til ny alltime-high inn i juli. Dette til tross for at de globale makrotallene fortsetter å falle. Utfallet av G20-møtet og handelskrigen er marginalt positivt, men kan når som helst endre seg. Signalene fra ECB og Fed er også positive for aksjemarkedet. Vi er fortsatt normalvektet i globale aksjer.Chen forvalter Storebrand Kombinasjon, som fikk en avkastning på 1,3 prosent i juni, mot referanseindeks på 1,6 prosent.Hittil i år har fondet en avkastning på 6,9 prosent, mot indeks på 6,6 prosent. Norske aksjer – undervekt - Oslo Børs steg med over en 1 prosent i juni og mindre enn globale aksjer. Oljeprisen har svingt noe de siste månedene, men er fortsatt lavere enn nivåene i begynnelsen av mai, da de høyeste nivåene siden i høst ble nådd. Kronen mot dollar har styrket seg, noe som er negativt for norske aksjer. Den globale konjunkturen og potensiell opptrapping i handelskrigen, gjør at vi fortsatt er marginalt undervektet norske aksjer, heter det i rapporten. Fremvoksende økonomier (EM) – undervektAksjemarkedene i EM i lokal valuta steg også tydelig i juni. Økende risikoappetitt kombinert med svakere dollar og forventinger om stimulative sentralbanker, løftet aksjemarkedene sammen med våpenhvilen i handelskrigen. Tolltruslene mot Mexico som Trump trakk tilbake etter samtaler, har også bidratt positivt. Våpenhvilen med Kina er likevel skjør og kan fort endre seg. Globale obligasjoner – normalvektGlobale statsobligasjoner målt ved JPM GB Index steg videre med over 1 prosent. Det videre globale rentefallet ble forsterket av en også dueaktig ECB, som virker å være klare for stimulere økonomien og markedene igjen. Flere venter nye rentekutt i høst kombinert med potensielt restart av såkalt QE. Inflasjonsforventningene har falt. Norske obligasjoner - normalvekt Norske statsobligasjoner målt ved ST4X var omtrent uendret for juni. Norsk økonomi og dermed norske renter, går fortsatt noe motstrøms. Norges Bank hevet som forventet renten igjen i juni, den tredje på ni måneder. Norges Bank indikerer også nok en renteheving i høst. Rentebanen ble marginalt oppjustert på kort sikt, og nedjustert på lang sikt. Kronen styrket seg noe omsider, men er fortsatt på et svakt nivå. 

storebrand asset management
olav chen
aksjer
fond
obligasjoner
norge
Nyheter
Børs