Det var det året det var så bratt for Øystein Sunde

Trubadur, artist og moromann Øystein Sundes aksjeselskap, SPINNER RECORDS AS, opplevde resultatnedgang i 2018.Resultat etter skatt ble 1,77 millioner kroner, mot 3,13 millioner kroner året før.Driftsresultatet kom inn på 2,11 millioner kroner, sammenlignet med 3,38 millioner kroner i fjor.Den folkekjære artisten omsatte for 9,11 millioner kroner, en nedgang på om lag 436 tusen kroner.Resultatnedgangen skyldes høyere varekostnader, men også at Skarnes-trubaduren personlig fakturerte selskapet 1,83 millioner i honorarer, mot 1,30 millioner kroner året før.SPINNER RECORDS eies av sønnen Torbjørn (30 prosent), datteren Turid (30 prosent), kona Gudrun (30 prosent) og Øystein selv (10 prosent).Selskapet økte utbyttet fra én til to millioner kroner fra 2017 til 2018 tross resultatfallet.SPINNER RECORDS hadde ved utgangen av fjoråret 6,40 millioner kroner i egenkapital.