- Dette kan flytte markedene i sommer

Her er noen av nøkkeltallene og hendelsene som kan ha stor innvirkning på verdens børser denne sommeren, ifølge Henrik Sommerfelt i CMC Markets

Børs

Inflasjonstall Hver måned slippes oppdaterte inflasjonstall for enkeltland og eurosonen. Disse viser den generelle prisveksten på varer og tjenester for det aktuelle landet, og er avgjørende for den nasjonale rentepolitikken. Høy inflasjon (over 2 for Norges vedkommende) skal teoretisk sett føre til høyere renter og lavere aktivitet i markedene, mens lav inflasjon gjerne følges opp med lavere renter og høyere aktivitet, skriver  CMCS Henrik Sommerfelt i sin ukeskommentar.

NorgeUSAItalia StorbritanniaEurosonen JapanTyskland 
10. juli11. juli11. juli17. juli17. juli26. juli30. juli
PMI-tall for produksjonssektorenHan viser videre til at PMI, innkjøpssjefenes indeks, er en nyttig indikator som beskriver tilstanden og trenden i økonomien for en gitt sektor. Den brukes gjerne som et alternativ til kvartalsvise BNP-tall og gir et bedre øyeblikksbilde av sentimentet blant innkjøpssjefene. Indeksen strekker seg fra 0 til 100 der verdier over 50 indikerer vekst i økonomien mens verdier under 50 indikerer tilbakegang.Sommerfelt peker på at de fleste land har hatt nedadgående PMI-verdier det siste året.
NorgeUSAEurosonenStorbritanniaJapan
PMI-tall1. august1. august1. august1. august1. august
Forrige måling51,951,747,64849,3
ArbeidsledighetstallØkonomien drives av innbyggernes kjøpekraft. Arbeidsmarkedstall er derfor en avgjørende indikator som kan gi et frempek på hvordan økonomien vil utvikle seg for hvert enkelt land.Noen av sommerens viktigste arbeidsmarkedstall slippes på følgende datoer: 
StorbritanniaAustralia JapanTysklandEurosonenNorgeUSA
16. juli18. juli30. juli31. juli31.juli2. august2. august
Rentebeslutninger Sommerfelt viser også til at styringsrenten fungerer som det risikofrie alternativet til å investere i aksjer og er derfor å betrakte som aksjemarkedets krav til minimumsavkastning.- Høyere renter gjør det relativt sett mer attraktivt å investere i obligasjoner på bekostning av aksjemarkedet. Tilsvarende stimulerer lavere renter til økt investeringslyst, skriver han i sin fremoverskuende kommentar denne uken.Under er en oversikt over noen av de viktigste rentebeslutningene som finner sted i sommer.
CanadaEurosonenUSAStorbritannia
10. juli25. juli31. juli          1.august

verdensøkonomien
makrotall
henrik sommerfelt
Nyheter
Børs