Dette skjer i dag - mandag

Bjellesau legger frem tall i USA. Og vi får et viktig signal fra verdens nest største økonomi.

Børs

Resultater, Oslo BørsAdevintaPresentasjonen ser du LIVE her fra klokken 09:00.Resultater, utenlands Citigroup19 selskaper skal i ilden internasjonalt. Oversikten her.Makro, utenlandsKina (04:00): Industriproduksjon, detaljhandel, investeringer, juniKina (04:00): BNP 2. kvartalUSA (14:30): Empire Manufacturing-indeksen, juliKilder: Oslo Børs, CNBC, TDN Direkt

adevinta
citigroup
kina
bnp-vekst
Nyheter
Børs