DNB knuser inntektsforventning - Markets skuffer

Sterkt kvartal fra DNB, men DNB Markets sitt bidrag skuffer stort

DNB presenterer tall for andre kvartal torsdag morgen. Resultatet kom inn på 6.134 millioner kroner, mot 6.084 millioner kroner i andre kvartal 2018 og forventet 5.900 millioner kroner.Resultat per aksje endte dermed på 3,71 kroner, mot 3,65 kroner året før og ventet 3,71 kroner. Resultat før skatt endte på 7.705 millioner kroner, mot 7.632 millioner kroner ved samme korsvei året før og ventet 7.668 millioner kroner. Driftsresultatet ble 8.158 millioner kroner, mot 7.632 millioner kroner i fjor. Totale kostnader kom inn på 5.895 millioner kroner, mot 5.384 millioner korner i andre kvartal 2018 og ventet 5.656 millioner kroner. Totale inntekter endte på 14.053 millioner kroner, mot 12.497 millioner kroner i andre kvartal 2018 og analytikernes forventninger om 13.694 millioner kroner. Renteinntektene endte på 9.581 millioner kroner, mot 9.052 millioner kroner ved samme korsveis i fjor og ventet 9.634 millioner kroner. Utlånstapene kom inn på 450 millioner kroner, mot minus 54 millioner kroner i fjor og forventningen om 374 millioner kroner.Markets skufferDNB Markets fikk et resultat før skatt på 628 millioner kroner i andre kvartal 2019, sammenlignet med 710 millioner kroner i samme kvartal året før. Det skriver DNB i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten torsdag. Konsernsjef Rune Bjerke har tidligere uttalt at han kun er fornøyd dersom DNB Markets leverer et resultat før skatt og utlånstap på minimum en milliard. Følgelig kan dette kvartalets bidrag ses på som en gedigen skuffelse. Vekst på alle områderBanken kan igjen vise til en vekst i samtlige forretningsområder dette kvartalet, fremkommer det av rapporten. Renteinntekter økte med 291 millioner kroner fra forrige kvartal samtidig som utlånsvolumet har økt med 6,3 prosent.Avkastningen på egenkapitalen synkerEgenkapitalavkastningen synker til 11,3 prosent mot 11,8 prosent ved samme kvartal i 2018. På årsbasis så langt i 2019 ligger DNB godt an til å komme ut bedre enn 2018 hva gjelder avkastning, foreløpig 12,7 prosent mot 11,4 prosent i første halvår av 2018. Målsetningen for 2019 er satt til 12 prosent. Ny finansdirektør på vei inn døreneOttar Ertzeid er utnevnt til ny finansdirektør i DNB, med oppstart 1. september 2019, ifølge en melding torsdag. Ertzeid er utdannet siviløkonom, og har ledet DNB Markets i nær 18 år. Han er også styremedlem i Oslo Børs, Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Dextra Artes.Alexander Opstad konstitueres som ny leder av DNB Markets. Han er i dag leder for aksjehandel og analyse i DNB Markets.Videre utsikterBanken viser til Norges Bank som i juni besluttet og øke styringsrenten, følgelig responderte DNB med å heve renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng, og dette vil medføre positive effekter på netto renteinntekter i tredje kvartal. Dette fremkommer av en melding kort tid etter rapporten ble lansert. DNB forventer at årlige utlånsvolum vil øke med tre til fire prosent i 2019 og 2020. DNB skriver videre at Finansdepartementet har signalisert at samlet kapitalkrav for norske banker vil bli opprettholdt etter fjerning av Basel 1-overgangsgulvet. Det eksisterende utkastforslaget impliserer et økt kapitalkrav for DNB på rundt 30 basispunkter. Det skriver DNB i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten torsdag.