DNB-økonom: En rekke høydepunkter på kalenderen

Ifølge Ole A. Kjennerud i DNB Markets er det en rekke høydepunkter på kalenderen mandag. 

Børs

Det er ifølge makroøkonom Ole A. Kjennerud i DNB Markets en rekke høydepunkter på kalenderen mandag, og viktigst blir ISM-indeksen for industrien i USA, mener han. «Indeksen har falt markert de siste månedene, og konsensus venter videre nedgang i juni, til 51,2. Vi er mer pessimistiske, og anslår en nedgang til 50,0», skriver han i morgenrapporten. Bakgrunnen er ifølge makroøkonomen den svake utviklingen i de regionale indeksene, kombinert med eskaleringen av handelskrigen siden mai. «Vi får også endelige PMI-er fra eurosonen, i tillegg til at vi får den norske og den svenske PMI-en. Den norske indeksen ventes om lag uendret, mens den svenske indeksen er ventet ned i underkant av 1 poeng». Det er også knyttet ekstra spenning til dagens tyske ledighetstall. I juni steg arbeidsledigheten med 60 000 fra måneden før, som var den kraftigste oppgangen siden 2009. Selv om mye av oppgangen skyldtes statistiske endringer, reagerte markedene delvis negativt på tallene. «Om ledigheten fortsetter opp i juni, kan det bidra til å legge en ytterligere demper på euro-rentene, som den siste tiden har falt på forventninger om mer ekspansiv pengepolitikk fra ECB», heter det fra Kjennerud. 

ole a. kjennerud
dnb
nøkkeltall
dagens viktigste
dagens hendelser
Nyheter
Børs