DNO innfrir - meglerhus ser oppside

Pareto Securities og Sparebank 1 Markets mener selskapet leverte sterke tall.

- DNO rapporterte EBITDA i andre kvartal på 177 millioner dollar, 6 prosent over konsensus og 9 prosent over våre forventninger. Avviket skyldes lavere enn ventet letekostnader og avskrivninger, mer enn lavere produksjon i Nordsjøen og realiserte priser, skriver analytiker i Pareto Securities, Tom Erik Kristiansen. Pareto Securities har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 25 kroner. Det tilsvarer en oppside på 67 prosent fra dagens kurs. Selskapet fikk i andre kvartal et resultat etter skatt på 68 millioner dollar, mot 42,5 millioner dollar i fjor, og ventet 67 millioner dollar.DNO-aksjen er hittil i dagens handel opp 3,7 prosent til 15,03 kroner. Driftsinntektene beløp seg til 265,7 millioner dollar, sammenlignet med 147,0 millioner dollar i 2. kvartal 2018. Analytikerne hadde på forhånd ventet inntekter på 270 millioner dollar.- Produksjonen i Tawke og Peshkabir er i tråd med forventningene våre, mens selskapet gir begrensede nyheter om Baeshiqa, hvor testingen fortsetter og selskapet planlegger å bore en tredje letebrønn tidlig neste år. Videre uttaler DNO at det fortsetter aktivt å forfølge M&A-muligheter med fokus på utviklings- og produksjon forteller analytikeren. DNO opplyser som tidligere at selskapet venter å gjøre investeringer i drift på 680 millioner dollar i 2019, inklusive planlagt capex på 375 millioner dollar. Det utgør en rekordhøy boreaktivitet med 36 brønner, fordelt på 23 utviklingsbrønner og 13 letebrønner.- Det var ingen vesentlig informasjon rundt Baeshiqa i Q2-rapporten. Feltet kan være en ny Peshkabir, og vi vil gjerne ha noe ressursanslag som vi kan ta med i vår verdsettelse, skriver Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank 1 Markets. I likhet med Pareto, mener Sveen-Nilsen at selskapet hadde en sterk inntjening i andre kvartal. - DNO rapporterte bedre enn forventet andre kvartal. Justert for tilbakekjøp av valuta og obligasjoner var EPS 18 prosent over vårt estimat og 21 prosent over konsensus.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også