Doblet inntektene

Børs

Basert på foreløpige tall for 2. kvartal 2019 forventer ledelsen i Spectrum å kunne vise til inntekter på 52 millioner dollar. I samme periode i 2018 var inntektene på 23 millioner dollar.Inntektene er fordelt mellom 25 millioner dollar i såkalte «late sales» og 27 millioner i «early sales». I tilsvarende periode i fjor var tallene på henholdsvis 14 og ni millioner dollar.Spectrum forventer også å rapportere en sikret netto rentebærende gjeld på minus seks millioner dollar.

spectrum
Nyheter
Børs