- Driver markedsutviklingen i disse dager

Børs

«Forventningene om mer ekspansiv pengepolitikk driver markedsutviklingen i disse dager, og forklarer det meste av det internasjonale rentefallet gjennom de siste ukene», skriver Ole A. Kjennerud i DNB Markets' morgenrapport.Tiårsrenten i USA falt med én til to basispunkter i går, og ligger nå på 1,95 prosent - altså godt under nivået på Feds styringsrente. I Tyskland falt tiårsrenten til -0,39 prosent, som er et historisk bunnivå. Også de øvrige landene i eurosonen hadde en betydelig nedgang i rentene i går, med Frankrike ned 5 punkter, Hellas 12 punkter og Italia hele 25 punkter. «Rentenivåene er lave stort sett for alle land. Ved siden av Tyskland har både Frankrike og Nederland negative tiårsrenter, mens de øvrige landene fortsatt må betale (litt) for å låne penger i markedene det neste tiåret. Ser vi derimot på lån med kortere løpetider, kan selv land som Italia og Portugal nå låne til negative renter», heter det fra makroøkonomen.Som følge av nedgangen i rentene, har markedsverdien på obligasjoner med negativ rente økt betydelig, påpeker Kjennerud. «Siden begynnelsen av året har markedsverdien økt med 54 prosent, til om lag 13 000 milliarder dollar. Det innebærer at rundt en fjerdedel av det globale obligasjonsmarkedet har negativ rente», skriver han i rapporten. Utviklingen i AsiaDet har vært blandet på børsene i Asia torsdag, i kjølvannet av all-time high på børsene i New York  onsdag.Les mer fra Asia her.

ole a. kjennerud
dnb markets
aksjemarkedet
Nyheter
Børs