Dropper aksjetrading – tar tap på flere milliarder

Børs

Deutsche Bank vil gå ut av all aksjetrading og megling, og tar en restruktureringskostnad på rundt tre milliarder euro, eller 29 milliarder kroner, i 2. kvartal. Ifølge TDN Direkt fremkommer det av en melding fra banken søndag.Samtidig vil banken fokusere på å redusere den eksisterende ikke-strategiske porteføljen.Det er ventet ytterligere restruktureringskostnader i andre halvdel av 2019 og påfølgende år.Ledelsen i den tyske storbanken regner med å legge frem et nettotap på 2,8 milliarder euro, eller 27 milliarder kroner, i 2. kvartal 2019.

deutsche bank
trader
Nyheter
Børs