Elkem-sjefen: - forsiktige med å skru forventningene opp

Elkem faller på Oslo Børs fredag etter å ha lagt frem rapporten for andre kvartal. Særlig guidingen for tredje kvartal, som selskapet forklarer med økt usikkerhet som følge av handelskrigen, trekker aksjen ned, skriver TDN Direkt.Fredag rapporterte Elkem, som produserer blant annet silikon og silikonprodukter i både Kina og Europa, en ebitda på 647 millioner kroner for andre kvartal. Det er ganske nært guidingen i et resultatvarsel selskapet sendte ut 13. juni om et 25 prosent lavere resultat sammenlignet med resultatet fra første kvartal, som ville tilsvart 639 millioner kroner. Man kan stille spørsmål ved ledelsens visibilitet mot eget marked når man kutter estimatene så dramatisk bare uker etter forrige guiding. Spesielt siden man allerede var godt inne i andre kvartal på det tidspunktet.Selskapet varslet ikke noe om ebitda-resultatet for tredje kvartal, som nå ventes på samme lave nivå som i andre kvartal. Elkem-aksjen startet dagen med et fall på rundt åtte prosent, men hentet seg siden inne en god del etter hvert.- Den svake åpningen i dag var nok drevet av at guidingen for tredje kvartal fører til lavere konsensusestimater, sier analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreux til TDN Direkt.Stemningen har snudd ganske fort for Elkem. I rapporten for første kvartal fra 30. april ventet selskapet at resultatet i andre kvartal ville bli sterkere i andre kvartal, mens de altså 13. juni måtte varsle et fall på 25 prosent. I både resultatvarselet og kvartalsrapporten fredag viste selskapet både til effekten av nye tariffer som USA innførte mot kinesiskproduserte varer i starten av mai, samt en utsatt oppstart av et anlegg i Frankrike. Effekten fra utsettelsen i Frankrike, som bidro negativt med 185 millioner kroner, var en engangshendelse som ikke vil gjentas i tredje kvartal, men selskapet vil likevel ikke varsle en tilsvarende bedring, skriver TDN Direkt.- Vi vil være forsiktig med å skru forventningene opp, fordi situasjonen er uoversiktlig både med tanke på hvordan markedet vil forholde seg til tariffene og hvordan handelssituasjonen utvikler seg, samt hva kinesiske myndigheter eventuelt vil gjøre for å stimulere vekst, sier konsernsjef Helge Aasen i Elkem til TDN Direkt. Han understreker likevel at dette er en konservativ guiding.Aasen sier markedet for silikon reagerte kraftig da nye tariffer ble innført, men venter at prisene vil ta seg inn etter hvert.- Vi så det samme i fjor høst, etter første runde med tariffer. Det blir en forventning om prisnedgang, og da setter innkjøperne seg på gjerdet umiddelbart. Det har en selvforsterkende effekt, som er litt avhengig av lagernivå også. Ting stopper litt opp en periode og da blir det litt turbulent, før det gradvis normaliserer seg, sier Aasen.- Etter tariffrunden i fjor tok det vel to-tre måneder før ting var tilbake på et mer normalt nivå, og det tror vi nå også, sier Aasen til TDN Direkt.Aasen sier til TDN Direkt at de prøver å utnytte selskapets fabrikk i Frankrike. Samtidig venter han at etterspørselen etter silikon og silikonprodukter vil stige i USA, og tror også prisene vil stige.- I noen segmenter vil amerikansk produksjon kunne øke og dekke hjemmemarkedet, men for oppstrømssilikon, der det ikke er ventet ny innenlandsk produksjon i USA, vil prisene stige og kostnaden for tariffene dyttes over på kundene, sier han, ifølge TDN Direkt.Elkem produserer nå på 80-85 prosent kapasitet i Kina, og sier de vil holde seg på dette nivået fremover. Selskapet registrerer også at andre aktører har tatt ned produksjonen noe.Dette sier DNB MarketsAnalytiker Eivind Sars Veddeng i DNB Markets sier resultatene fredag tross alt viser at Elkem selv i et dårlig marked har ganske god lønnsomhet.- I andre kvartal hadde selskapet 12 prosent ebitda-margin på silikonsegmentet. Jeg tror ikke silikonprisene skal dramatisk opp herfra, men legger man til grunn de prisene de har i dag, og justerer for den utsatte oppstarten i Frankrike, så har selskapet en ganske god lønnsomhet selv i dårlige markeder, sier Veddeng til TDN Direkt.Da Elkem kom med resultatvarsel hadde de priser helt nede under 16.000 kinesiske renminbi pr tonn, mens man i det siste har sett transaksjoner på 17.500 pr tonn, sier han.Elkem faller 1,4 prosent fredag. Veddeng tror på sin side at analytikernes estimater for aksjen skal ned 8-9 prosent for 2019 og rundt fem prosent for 2020.- At kursen faller mindre enn dette betyr at markedet ser forbi at selskapet nå er inne i en svak periode, sier Veddeng til TDN Direkt.