Enda et storkjøp av Data Respons

Selskapet som blir kjøpt opp er lokalisert i Tyskland.

Børs

Data respons meldte kort tid etter stengetid i går at de kjøpte opp det svenske selskapet inContext AB. I dag kommer det igjen kort tid etter stengetid frem i en børsmelding at de også har kjøpt 100% aksjer i det tyske selskapet Donat Group GmbH.Donat Group GmbH hadde i 2018 en omsetning på EUR 9,2 millioner, og et driftsresultat på EUR 0,5 millioner. Det forventes vekst og betydelig bedring i resultatet i 2019. Selskapet har 140 ansatte og hovedkontor i Ingolstadt.- Med denne transaksjonen fortsetter vi å styrke vår tilstedeværelse i Tyskland, som er det desidert største industrielle markedet i Europa og strategisk viktig for Data Respons. Digitalisering og oppkobling av kjøretøy, transformasjon av drivlinjer og økende miljø- og sikkerhetskrav stiller krav til at bilindustrien fornyer seg raskere enn før. For å henge med i utviklingen, investeres det kontinuerlig i avanserte software- og datadrevne verktøy og applikasjoner som støtter en effektiv utvikling og test av nye plattformer. DONATs leveranser er høyt spesialiserte softwaretjenester og løsninger som er en forretningskritisk del av utviklingsprosessen for deres kunder, sier Data Respons-sjef Kenneth Ragnvaldsen.Vederlaget for transaksjonen har 2 deler. Første del er et kontantvederlag på EUR 8,5 millioner som ble utbetalt i dag ved inngåelse av avtalen. Andre del er et ytterligere beløp (earn-out) som vil betales ut basert på en positiv utvikling i selskapets EBIT i inneværende og de neste tre år (2019, 2020, 2021 og 2022). Earn-out betalinger vil forfalle årlig i Q2 året etter det respektive earn-out år. Maksimal totalt vederlag vil ikke overstige 7 gangergjennomsnittlig EBIT for inneværende og de neste tre år, opplyses det.

data respons
oppkjøp
Nyheter
Børs