Endringer i PD-forskriften

Her er de viktigste endringene som oppgis.

Børs

Nærings- og fiskeridepartementet har ifølge Mattilsynet fastsatt endringer i PD-forskriften og transportforskriften, skriver TDN Direkt.De viktigste endringene som oppgis er at det ikke lenger vil være krav om testing for PD før flytting av rensefisk, enklere krav til testing av stamfisk, enklere prøveuttak og innsendelse, strengere krav ved flytting og transport av rensefisk ut av PD-sonen.Videre blir det strengere krav ved brønnbåttransport av fisk inn til PD sone og dokumentkrav til prosessbåter av vask og desinfeksjon.

pd-smitte
mattilsynet
fiskeri
Nyheter
Næringsliv